Εισιτήριο Μουσείου

0,00 12,00 

Το εισιτήριο για το Μουσείο επιτρέπει την πρόσβαση σε 1 (ένα) άτομο αποκλειστικά. Η χρήση του εισιτηρίου προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων και προυποθέσεων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μουσείου για την επίσκεψη και την υποχρεωτική φύση της ξενάγησης που περιλαμβάνεται με την επίσκεψη.